POLIETYLEN PE 500

Tworzywa z grupy polietylenów 500 charakteryzuje raczej niska odporność na ścieranie. Materiał bardzo szeroko stosowany jest jako niemechaniczne części maszyn i urządzeń, blaty stołów rozbiorowych i kloców ubojowych. Przy średniej masie cząsteczkowej ok. 500.000 g/mol materiał cechuje niska odporność na zużycie mechaniczne.

Właściowści:
– szeroki zakres temperaturowy pracy
– niski współczynnik tarcia
– dopuszczenie do kontaktu z żywnością — atesty PZH, BGA i FDA
– bardzo wysoka odporność chemiczna
– wysoka wytrzymałość na zginanie
– brak absorpcji wilgoci
– dobra skrawalność
– niska gęstość w porównaniu do innych tworzyw konstrukcyjnych < 1g/cm3

Przykładowe zastosowania:
– blaty stołów rozbiorowych
– blaty kloców ubojowych
– elementy drobnego sprzętu kuchennego: deski do krojenia, kopyście
– wyposażenie chłodni (drzwi, elementy śluz)
– listwy ochronne na ściany, narożniki (supermarkety, szpitale, magazyny, hale)
– nisko obciążone elementy konstrukcyjne maszyn
– wykładziny kabin oraz tunelów chłodniczych
– elementy maszyn rolniczych
– przemysł mięsny, rybny, maszynowy

ROZMIARY
– Pręty – 6-200mm (średnica)
– Płyty – 1-200mm (grubość)